Aktuellt Samverkanswebben

 • 16 februari 10:14

  Mässling sprider sig i Europa – var uppmärksam på tecken och symtom

  Under 2023 och 2024 har flera europeiska länder, bland annat Storbritannien, informerat om ökande spridning av mässling. Mässling är mycket smittsamt, även om fallen i Sverige är få förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor och sedan smittar vidare.

 • 30 januari 12:19

  Patientsäkerheten i fokus när mottagningar flyttar ihop

  Nu samlokaliseras urologimottagningen, endoskopimottagningen och kirurgimottagningen för att skapa en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja.

 • 1 december 08:33

  Ökad vårdkvalitet när ny vårdbyggnad tas i drift på Nyköpings lasarett

  Steriltekniska enheten och operationsverksamheten är de första verksamheterna att flytta in i den nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett.

 • 23 november 09:01

  Vårdkontakt Direkt utökas med nya tjänster för länets invånare

  Den 23 november lanseras två nya funktioner i Region Sörmlands digitala vårdtjänst Vårdkontakt Direkt. Den ena är att patienter nu kan förnya sina recept denna väg. Den andra nyheten i Vårdkontakt Direkt är att invånare själva kan skicka in en förfrågan om att få fysisk aktivitet på recept (FaR).

 • 22 november 09:48

  Antibiotika räddar liv – använd den rätt!

  Den 18:e november inleds den internationella antibiotikaveckan (World Antimicrobial Resistance Awareness Week) och temat för året är ”Tillsammans förhindrar vi antimikrobiell resistens”. Antibiotika är ett av världens viktigaste läkemedel och räddar tusentals liv varje dag. Men överanvändning av antibiotika har fått resistenta bakterier att sprida sig snabbt i världen och beskrivs av många som ett av vår tids största hälsohot.

Föregående