Aktuellt - samverkanswebben

 • 21 oktober 08:04

  15 år med Närvård i Sörmland

  Sammanställning av erfarenheter av närvårdsarbetet under de första 15 åren.

 • 30 september 15:46

  Äldres liv & hälsa i Mellansverige

  Nu finns resultaten från en undersökning om livsvillkor, levnadsvanor och hälsa bland personer 70 år eller äldre.

 • 20 september 14:07

  Sprängarbeten vid Mälarsjukhuset

  En helt ny vårdbyggnad ska byggas på Mälarsjukhuset och markarbeten har pågått sen i våras. Nu börjar förberedelserna under marknivån. Vi utför sprängningar tre gånger om dagen.

 • 14 juni 10:32

  Rapport om hälsan hos den sörmlandska befolkningen

  Rapporten visar bl.a. hur hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och demografi är fördelade bland sörmlänningarna främst med avseende på variationen mellan kommunerna och könen samt hur de utvecklats över tid.

 • 16 maj 15:20

  Arbetshälsorapport 2017 - Liv och hälsa

  Utifrån enkätundersökningen Liv & hälsa som Sörmland gör tillsammans med Uppsala, Västmanland och Örebro har det nu tagits fram en rapport, Arbetshälsorapport Liv & hälsa 2017, som beskriver det arbetsrelaterade hälsoläget för förvärvsarbetande i Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län.

Föregående