Aktuellt - samverkanswebben

 • 14 juni 10:32

  Rapport om hälsan hos den sörmlandska befolkningen

  Rapporten visar bl.a. hur hälsa, livsvillkor, levnadsvanor och demografi är fördelade bland sörmlänningarna främst med avseende på variationen mellan kommunerna och könen samt hur de utvecklats över tid.

 • 16 maj 15:20

  Arbetshälsorapport 2017 - Liv och hälsa

  Utifrån enkätundersökningen Liv & hälsa som Sörmland gör tillsammans med Uppsala, Västmanland och Örebro har det nu tagits fram en rapport, Arbetshälsorapport Liv & hälsa 2017, som beskriver det arbetsrelaterade hälsoläget för förvärvsarbetande i Sörmland, Västmanland, Värmland och Örebro län.

 • 11 april 14:22

  Nyhetsbrev Hälsofrämjande skolutveckling nr 2

 • 11 april 14:17

  Mår alla bra?

 • 22 mars 07:51

  Lättare att ta del av 1177.se

  Det ska bli ännu lättare att ta del av kvalitetssäkrade råd och fakta om hälsa och vård på 1177.se. Den 27 mars får 1177.se nytt utseende och ny navigeringsstruktur. Det betyder att om din organisation länkar till 1177.se behöver länkarna göras om.