Distansarbete - Region Sörmland

Här finns stöd till dig som distansarbetar. Extern OWA är webmail.

Inloggning

> Web Access  (med regionens dator)

> Web Access  (med annan dator)

> Extern OWA

 

Meddelande

  • [2021-12-10] V I K T I G T   MEDDELANDE !!! *** Den svarta Pointsharp-appen utgår 2022-01-31.
  • [2021-03-03] Teams kan endast köras via webbläsare efter inloggning. Starta Microsoft Edge via "Start-knappen" och ange adressen: https://teams.microsoft.com/  
  • [2020-12-10] Pointsharp-appen (svart) utgår 2022-01-31. Ladda ner "Pointsharp Login" (blå) och starta den med en ny Aktiveringskod redan nu. Beställ koden hos vår support, se nedan. 
  • [2020-10-08] Ny instruktion "Hämta och aktivera Pointsharp-app", ny uppstart och utseende.

Instruktioner

Hämta och aktivera PointSharp-app

Web Access med regionens dator

Web Access med annan dator 

Extern OWA

Speciella instruktioner

Felsökning

Installationer

Support

Servicedesk IT:  016-10 53 50

Knappval 1:  Vårdsystem

Knappval 2:  IT och telefoni 

Öppettider:  Helgfri måndag - fredag 07.00-17.00

Innehållsansvarig: Sonja Andersson
Uppdaterat: 30 september 2022
C1FX