Distansarbete - Region Sörmland

Här finns stöd till dig som distansarbetar. Extern OWA är webmail.

Inloggning

 

> Web Access

> Extern OWA

Meddelande

  • [2019-09-26] Nu kan man köra NCS Vårdportal i "Skrivbordet". "Skrivbord NCS" behövs inte längre. 
  • [2019-09-12] Ny instruktion för inloggning med Region Sörmlands Windows 10-dator.
  • [2019-01-03] Ny adress https://samverkan.regionsormland.se/distansarbete. Spara som favorit.
  • [2018-10-05] Vid felmeddelande "Failed with status 1110", åtgärdas med installation av "Citrixklient programvara". Länken finns nedan under Installationer.

Instruktioner

Web Access med Region Sörmlands Windows 10-dator

Hämta och aktivera PointSharp-app

Web Access med PointSharp-app eller dosa (med Region Sörmlands Windows 7-dator/privat dator)

Extern OWA med PointSharp-app eller dosa

Speciella instruktioner

Felsökning

Installationer

Support

Kundservice IT:  016-10 53 50

Knappval 1:  Vårdsystemfrågor

Knappval 2:  Generella IT-frågor

Öppettider:  Helgfri måndag - fredag 07.00-17.00

Uppdaterat: 16 oktober 2019
QBYU