Distansarbete - Region Sörmland

Här finns stöd till dig som distansarbetar. Extern OWA är webmail.

Inloggning

> Web Access

> Extern OWA

Meddelande

  • [2019-01-03] Ny adress https://samverkan.regionsormland.se/distansarbete. Spara som favorit.
  • [2018-10-05] Vid felmeddelande "Failed with status 1110", åtgärdas med installation av "Citrixklient programvara". Länken finns nedan under Installationer.

Instruktioner

Hämta och aktivera PointSharp-app

Web Access med PointSharp-app eller dosa

Extern OWA med PointSharp-app eller dosa

Speciella instruktioner

Installationer

Uppdaterat: 3 juli 2019
N3N4