Region Sörmlands grafiska profil

Region Sörmlands grafiska profil beskriver hur vi synliggör regionen på ett tydligt och konsekvent sätt i all information vi tar fram. Den grafiska profilen bidrar både internt och externt till igenkänning och till att göra det tydligt för mottagaren att det är Region Sörmland som är avsändare.

Den gemensamma logotypen är regionens främsta kännetecken och bidrar till att ge en samlad bild av verksamheterna i Region Sörmland. Därför ska logotypen alltid finnas med i all kommunikation.

Du som samverkar och samarbetar med regionen behöver ibland känna till och kunna använda dig av vår grafiska profil. Framför allt är det säkert logotypen; den stiliserade näckrosen tillsammans med texten Region Sörmland, alternativt tillsammans med texten "På uppdrag av Region Sörmland", "Med stöd av Region Sörmland" eller "I samarbete med Region Sörmland", som du använder.

Så här laddar du ner logotypen:

Klicka på filen du vill ha nedan och välj "spara mål som...", eller högerklicka och välj "spara mål som..." och spara din fil. Välj filformat beroende på ditt användningsområde.

  • EPS - är för dig som jobbar med designverktyg.
  • JPG - är för dig som jobbar med Officeprogram.

Ibland kan du behöva lägga till en punkt och filändelsen, .eps eller .jpg, sist i filnamnen när du sparar ner filen för att få rätt format. Du behöver i så fall också byta filformat till "alla filer".

Den grafiska profilen

Region Sörmlands grafiska profil består förstås av mer än logotypen. Den grafiska profilen anger riktlinjer och regler för bland annat logotyp, regionens profilfärger, typografi, grafiska element, bildval, dokumentmallar, annonser och trycksaker. Ta del av hela den grafiska profilen som pdf nedan, för att få reda på mer om vad som gäller. 

Uppdaterat: 14 januari 2021
D3HB