7 februari 2024

Handläggarärenden i webSesam

Nu kan du registrera handläggarärenden, gå förbi tvingande byten när behovet kräver det och göra överskrivning i webSesam.

Det gör du genom att beställa en särskild artikel med nummer 48087. Se guiden för mer information.

Filetransfer kommer fortfarande att kunna användas som tidigare men använd gärna den beställande artikeln i webSesam i första hand.

Om du har frågor kring hur det går till kan du kontakta HMCsupport@regionsormland.se

A61W