20 maj 2024

Ny programversion MEMOPlanner och MEMOPlanner GO släpps 29e maj

MEMOplanner Medium 4 och MEMOplanner Large 3 kommer från och med detta datum att levereras med den nya versionen. Redan levererade enheter med MEMOplanner Generation 4 kommer att uppdateras automatiskt om de är anslutna till Internet. MEMOplanner Go uppdateras automatiskt om så är inställt på telefonen.

Den nya programversionen kommer att ha följande nya funktioner:

Video i aktivitet.
Nu kan även videoklipp kopplas till en aktivitet. Till exempel kan de användas till instruktioner eller som information för att skapa förutsägbarhet. Man kan spela in en ny video via kameran (på MEMOplanner eller MEMOplanner Go) eller välja en redan sparad video. Videoklippen kan max vara 90 sekunder långa och komprimeras till att bli max 10 MB.

Färgkategorisering av aktiviteter.
Aktiviteter kan nu färgkategoriseras för att ytterligare visualisera skillnaden mellan dem. Till exempel kan man visualisera vilka aktiviteter som tar och ger energi, och därmed underlätta energibalans i vardagen. De färger som tidigare symboliserat vänster/höger har tagits bort för att inte komma i konflikt med denna nya funktion.

Widgets till MEMOplanner Go.
Nu kan widget till MEMOplanner Go läggas upp på telefonens hemskärm och på så vis göra informationen ännu mera tillgänglig.

Innehållsansvarig: Zabina Zentio

8N41