Aktuellt Smittskydd och vårdhygien

 • 1 mars 11:38

  Ökad förekomst av invasiva grupp A streptokocker (GAS) – handläggning av faryngotonsillit

  Just nu ses en ovanligt hög förekomst av invasiva infektioner som orsakas av GAS (grupp A-streptokocker). Mot bakgrund av detta vill Strama, Läkemedelsverket och Folkhälsomyndigheten lyfta fram några aspekter i handläggningen av patienter med misstänkt eller verifierad faryngotonsillit.

 • 29 februari 11:50

  Dags att vaccinera mot TBE!

  Sörmland drabbades av flest TBE-fall någonsin under 2023. Den 4 mars startar årets kampanj för att få fler att vaccinera sig.

 • 16 februari 11:30

  Vaccination mot mässling särskilt viktigt vid utlandsresor

  Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling. Den som smittas kan bli allvarligt sjuk. Därför är det viktigt med vaccinationsskydd mot mässling vid resor utanför Sverige.

 • 15 januari 11:17

  Ökad förekomst av allvarliga grupp A streptokock-infektioner

  Under början av vintern och även under hela 2023 har det i Sverige setts ett ökat antal allvarliga fall med grupp A-streptokockinfektion, såsom sepsis, nekrotiserande fasciit och toxic shock syndrome. Sjukdomsförloppet kan vara hastigt, och det är viktigt med snabbt och korrekt omhändertagande från hälso- och sjukvården.