18 juni 2024

Kikhosta fortsätter att öka kraftigt

Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att kikhosta fortsätter att öka kraftigt i Sverige efter en tidig säsongsstart. Nivåerna närmar sig nu de höga nivåer som sågs i Sverige 2014 och 2016, då dödsfall förekom bland spädbarn.

I maj 2024 noterades 100 fall i Sverige varav 16 spädbarn och för juni tom 12/6 68 fall varav 9 spädbarn.
I Sörmland har vi hittills sett 4 fall av kikhosta under 2024.
Ökningen ses även i Europa där bl a Storbritannien rapporterar 8 dödsfall bland spädbarn under våren 2024.

Det är viktigt att:

  • alla gravida nås av information om erbjudande om vaccination mot kikhosta
  • alla spädbarn vaccineras enligt program. Inför tex resa kan vaccinationer tidigareläggas ner tom 2,5 månaders ålder
  • vården är uppmärksam på misstänkt kikhosta, fr a frikostighet med provtagning och behandling av riskgrupper (spädbarn <1 år och gravida i tredje trimestern) samt personer som har närkontakt med dessa.

> Att förebygga kikhosta hos spädbarn (Folkhälsomyndigheten)

> Kikhosta (pertussis)

Statistik från Folkhälsomyndigheten 240612:

61BC