Aktuellt Samverkanswebben

 • 23 november 09:01

  Vårdkontakt Direkt utökas med nya tjänster för länets invånare

  Den 23 november lanseras två nya funktioner i Region Sörmlands digitala vårdtjänst Vårdkontakt Direkt. Den ena är att patienter nu kan förnya sina recept denna väg. Den andra nyheten i Vårdkontakt Direkt är att invånare själva kan skicka in en förfrågan om att få fysisk aktivitet på recept (FaR).

 • 22 november 09:48

  Antibiotika räddar liv – använd den rätt!

  Den 18:e november inleds den internationella antibiotikaveckan (World Antimicrobial Resistance Awareness Week) och temat för året är ”Tillsammans förhindrar vi antimikrobiell resistens”. Antibiotika är ett av världens viktigaste läkemedel och räddar tusentals liv varje dag. Men överanvändning av antibiotika har fått resistenta bakterier att sprida sig snabbt i världen och beskrivs av många som ett av vår tids största hälsohot.

 • 17 januari 08:00

  Så här kan vi hjälpa barn som far illa

  Alla barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden! Vi som arbetar inom vården är skyldiga att anmäla oro om barn som far illa eller riskera att fara illa. Här får du stöd och tips.