Aktuellt Samverkanswebben

 • 16 maj 15:01

  Biobankslagens krav på information till patienter

  Våra patienter måste enligt lag få information om att prover kan komma att sparas i en biobank. Centrum för klinisk forskning erbjuder utbildning om informationskravet.

 • 10 maj 09:29

  Barnakuten flyttar till akutmottagningen

  Från den 13 maj delar barnakuten lokaler med akutmottagningen på Mälarsjukhuset.

 • 17 april 11:03

  Regionalt stabsläge med anledning av konfliktåtgärder

  Region Sörmland har sedan den 15 april gått upp i regionalt stabsläge med anledning av de konfliktåtgärder som aviserats av fackförbunden Kommunal och Vårdförbundet. Detta för att snabbt och samlat hantera följderna åtgärderna får på regionens verksamheter.

 • 13 mars 13:50

  Brukarrevision av Sörmlands psykiatriska akutteam

  Just nu erbjuds personer som sökt akut psykiatrisk vård i Sörmland att tycka till om sin upplevelse av vården. Intervjuerna är en del i ett pågående projekt i Region Sörmland runt akutpsykiatrin och den vård som ges utanför sjukhus.

 • 1 mars 08:47

  Vårens vaccinationer mot covid-19

  Från och med idag 1 mars gäller Folkhälsomyndighetens nya rekommendationer för vaccination mot covid-19.

Föregående