Ledarskapskurs delmål a1 (STa5)

Ledarskapskursen 15-18/2 styr om till DIGITAL ZOOM MEETING. Tänk på att handledarkursen inte ingår i ledarskapskursen utan är en separat kurs.

Länk till anmälningssida i Kompetensportalen

Länken fungerar endast för de som har åtkomst till regionens nät.

Datum:

Tisdag 15 februari - fredag 18 februari 2022

Plats:

Hedenlunda slott Flen

Tid:

15 februari 08:30 - 18 februari 16:30

Ledarskapskursen 15-18/2 styr om till DIGITAL ZOOM MEETING.

15 februari
A3ZV