Webbkurs för ST Juridik delmål a6 samt c-delmål efter egen specialitet

Läs instruktionen för återbetalning av kursavgift

Datum:

Måndag 1 januari - tisdag 31 december 2024

Plats:

Webbkurs

Viktigt att du gör utvärderingen efter avslutad kurs och skickar in kopia på kurs íntyg och kvitto för återbetalning av kursavgift- se instruktionen

1 januari
7HAU