Läkemedel delmål b3 för ST-läkare

Kursen 8-9/2 2022 styrs om till digital kurs!

Länk till anmälan i Komptensportalen
Länken fungerar endast för de som har åtkomst till regionens nät.

Datum:

Tisdag 8 februari - onsdag 9 februari 2022

Plats:

Hotell Malmköping

Tid:

8 februari 08:30 - 9 februari 16:15

8 februari
NCSF