Palliativ medicin delmål b5+b1 (STb1+STb4)

Länk till anmälningssida i Kompetensportalen
Länken fungerar endast för de som har åtkomst till regionens nät.

Datum:

Tisdag 10 maj - torsdag 12 maj 2022

Plats:

Hotell Sunlight Nyköping

Tid:

10 maj 08:30 - 12 maj 16:30

10 maj
1K4D