Introduktionsdag för nya ST

Anmäl dig och din handledare till den här dagen. Anmäl dig till maj tillfället i förstahand.

Länk till anmälan i Kompetensportalen
Länken fungerar endast för de som har åtkomst till regionens nät.

Datum:

Tisdag 10 maj 2022

Plats:

Hotell Malmköping

Tid:

08:30 - 16:30

10 maj
MEQW