Medicinsk etik delmål a2/STa4

Länk till anmälningssida i Kompetensportalen 
Länken fungerar endast för de som har åtkomst till regionens nät.

Datum:

Tisdag 5 april - onsdag 6 april 2022

Plats:

Hotel Malmköping

Tid:

5 april 08:30 - 6 april 16:30

5 april
VMQS