Webbkurs för Handledare (specialister)

Läs instruktionen för återbetalning av kursavgift

Datum:

Söndag 1 januari - söndag 31 december 2023

Plats:

Webbkurs

Viktigt att du gör utvärderingen efter avslutad kurs och skickar in kopia på kurs íntyg och kvitto för återbetalning av kursavgift - se instruktionen

1 januari
4E67