26 mars 2024

Kontaktperson webSesam

Vi har fått in några synpunkter på att det har blivit tvingande att ange kontaktperson i webSesam.

Syftet är att vi alltid ska veta vem vi ska kontakta utifall att vi har några frågor kring kundordern. Detta blev extra viktigt i samband med att man kan skicka in handläggarärenden via webSesam. Vi märkte att många förskrivare inte fyllde i några kontaktuppgifter alls även om leveransen ska till brukare.

Tyvärr går det inte att välja att kontaktperson bara är tvingande vid leverans direkt hem till brukare. Vi ska utvärdera om det är bättre att webSesam väljer kontaktperson utefter vad som är lagrat på brukaren/ förskrivaren i vår databas.

Vem som är kontaktperson beror på till vem leveransen ska gå till.

Är leveransen adresserad till dig som förskrivare ska kontaktpersonen vara förskrivaren eller annan person på arbetsplatsen.

Är leveransen adresserad till brukaren ska kontaktpersonen vara brukaren eller anhörig.

Innehållsansvarig: HMCsupport@Regionsormland.se

ZQMT