24 oktober 2022

Manuella rullstolar

• Rullstol Azalea Max förskrivningsbar i WebSesam.
• Distans till vadplatta Rullstol Azalea

Rullstol Azalea Max kan från och med nu beställas i WebSesam.

Beställningsunderlag finns som stöd vi förskrivning under Blanketter/Beställningsunderlag/Lathundar Hjälpmedelscentralen Region Sörmland - Samverkanswebben (regionsormland.se)

 

Alla vadplattor till det vinkelställbara benstödet till Azalea kommer från och med nu gå ut med distanser till vadstödet (gäller ej Azalea Max).
Distansen går att vända på för att låsa vadplattan från att svänga bakåt.

Vill ni beställa och komplettera på nuvarande befintliga benstöd är artikelnumret 47079 - Distans f låsning av vadstöd par.

Innehållsansvarig: Cecilia Axelsson

ZBMV