4 december 2018

Automatisk utsättning av läkemedelsförskrivningar

Information till vårdpersonal med behörighet i journalsystemet NCS Cross i Landstinget Sörmland

I samråd med styrande referensgruppen för läkemedelsmodulen och Läkemedelskommittén, på basen av användarnas önskemål, kommer förskrivningar som inte har hanterats på 18 månader att sättas ut automatiskt. Detta för att förenkla för förskrivare att få bort icke aktuella ordinationer från Läkemedelslistan, och därmed öka patientsäkerheten.

Undantag:
Hormonspiraler (Jaydess, Mirena, Kyleena) och hormonstavar.(Nexplanon).
Registrerade recept, undantas alltid.

Bra att veta:
Utsättningssignatur för de automatiskt utsatta förskrivningarna är Å01 = NCS Systemunderhåll, vilket är det" namn" man kommer att se om man håller muspekaren över signaturen.

Utsättningsdatumet som sätts på förskrivningen är 18 månader från insättning/förnyelse, inte 18 månader från "idag". Så är en förskrivning från 20130612 kommer det att få utsättningsdatum 20141212.

Startdatum för Scriptkörning är 2018-12-09
därefter automatiskt 1 gång/vecka.

Vid frågor, vänd er till Maria Nordqvist på Läkemedelskommittén, maria.nordqvist@dll.se

Styrande referensgruppen för läkemedel och Läkemedelskommittén
genom Chefsläkare Bettina Ouvrier och informationsläkare Björn Lundahl

 

JVRF