27 juni 2019

Brist på Fragmin

Vägledning med anledning av restnotering av Fragmin endossprutor. Leveransproblem beräknas pågå till juli.

Leverans från sjukhusapoteket

Sjukhusapoteket (Apoteket AB) är skyldiga att tillhandahålla en ersättningsvara om det finns utbytbart läkemedel. Dock byter inte sjukhusapoteket ut Fragmin mot Innohep då det inte är utbytbart enligt Läkemedelsverket, eftersom det inte är samma generiska substans i preparaten.

Under restnoteringsperioden måste varje klinik:

  • beställa hem Innohep istället för Fragmin innan lagerfört Fragmin beräknas tas slut
  • förskriva Innohep på recept till patienter som behöver fortsatt behandling i hemmet

Enligt den information som Läkemedelskommittén har idag är att Fragmin 2500 IE och 5000 IE (förfyllda sprutor i storlek 100 pack) kommer att levereras under vecka 28. När dessa förpackningar åter finns tillgängliga kan respektive vårdenhet överväga att lämna ut Fragmin från avdelningens förråd till de patienter som behöver kortare behandling, ex efter kirurgi. Viktigt att då skicka med skriftliga instruktioner till patienten!

Lågmolekylära hepariner upphandlade i Region Sörmland

Både Fragmin och Innohep är upphandlade i Region Sörmland. Fragmin (dalteparin) och Innohep (tinzaparin) anses likvärdiga vid trombosprofylax i samband med kirurgi. I produktresuméer anges olika doseringar:

  • Fragmin (dalteparin) 2 500 IE, 5 000 IE eller empiriskt vid övervikt 7 500 IE subkutant en gång dagligen
  • Innohep (tinzaparin) 2 500 IE, 3 500 IE eller 4 500 IE subkutant en gång dagligen

Generellt rekommenderas Fragmin 5 000 IE en gång dagligen eller Innohep 4 500 IE en gång dagligen som trombosprofylax vid ortopedisk kirurgi och så länge som patienten anses ha risk för venös tromboembolism. Beakta att reducerad dos kan bli aktuellt vid eGFR <30 ml/min eller vikt <45 kg. För specifika dosanvisningar för varje enskild produkt hänvisas till www.fass.se.

Vid receptförskrivning kan lagerstatus kontrolleras på apoteken

www.fass.se kan man få kännedom om lagerstatus på apoteken

  1. Sök upp varan
  2. I höger kolumn finns en sökfunktion "sök lagerstatus"
  3. Välj rätt förpackningsstorlek och sök sedan på ort och alla apotek så får man veta vilka apotek som har varan på lager. Observera att detta är en ögonblicksbild (det kan både tillkomma och försvinna lager snabbt).

För kontroll av lagerstatus för Fragmin via www.fass.se följ länken: lagerstatus Fragmin.

X41H