4 februari 2019

Brist på zopiklon i små förpackningar

Det är för närvarande brist på små förpackningar (10 och 30 tabletter) av läkemedel innehållande zopiklon (Imovan och generiskt zopiklon). Bristen gäller samtliga tillverkare och den beräknas vara åtgärdad i mars/april.

Med anledning av denna bristsituation rekommenderar Region Sörmlands läkemedelskommittés expertgrupp i psykiatriska sjukdomar följande:

  1. I enlighet med Läkemedelskommitténs s.k. "Reklista" rekommenderas zopiklon vid tillfälliga sömnbesvär, max 4 veckor. Överväg därför om patienten kan klara sig utan zopiklon under den period som bristen förväntas föreligga.

  2. Överväg melatonininnehållande läkemedel som alternativ, t ex Apotekstillverkat Melatonin (i olika styrkor, både som tabletter och oral lösning) eller Circadin Depottablett, 2 mg.

  3. I de fall det är motiverat med en kortare tids behandling kan zopiklon tillfälligtvis delas till patienten vid en vårdinrättning.

  4. I de fall patienten står på långvarig behandling och risk för missbruk/överkonsumtion inte föreligger kan förpackning på 100 tabletter skrivas ut.

  5. Läkemedel med propiomazin och zolpidem finns fortfarande tillgängligt i mindre förpackningar och kan i vissa fall övervägas som ett alternativ.

Vi rekommenderar även broschyren "Sov gott" och att allmänna sömnhygieniska råd alltid används i första hand. Bakomliggande orsak till sömnsvårigheten ska utredas.

Tomas Ljungberg, leg. läkare                  Rim Alfarra, leg. apotekare
Sammankallande

Läkemedelskommitténs expertgrupp i psykiatri

PRS8