25 november 2020

Datum framflyttat för att ange behandlingsorsak och behandlingsändamål i NCS Cross

Det fortsätter att vara frivilligt fram till och med 2021-02-10.
Från och med 2021-02-11 är det tvingande för nya ordinationer och recept.

Björn Lundahl, informationsläkare

DUJ3