28 september 2020

Elektronisk receptförskrivning blir huvudregel från 1 oktober 2021

Den 1 oktober 2021 blir elektronisk förskrivning huvudrregel (få undantag) vid utfärdande av recept till människa. Elektronisk förskrivning kommer att vara huvudregel även vid förskrivning som görs utanför en ordinarie arbetsplats och kommer alltså att gälla till exempel pensionerade förskrivare och vid så kallad fritidsförskrivning. E-hälsomyndigheten kommer att tillhandahålla ett webb-baserat verktyg för elektronisk förskrivning.

Från och med 1 maj 2021 ska apotek omvandla recept som är förskrivna på receptblankett till e-recept innan receptet expedieras. Det kommer alltså inte längre att vara valfritt för patienten att ha elektroniska recept. Syftet är att så mycket information som möjligt om en patients förskrivna och uthämtade läkemedel ska finnas samlad i Nationella läkemedelslistan.

Y1XD