3 juni 2021

Emerade finns åter tillgängligt

Emerade adrenalinpenna åtgärdad

Det fel i en komponent i Emerade adrenalinpenna, som kunde orsaka att en del pennor inte aktiverades som avsett, är nu åtgärdat.

Pennorna med 300 mikrogram respektive 500 mikrogram adrenalin får därmed återlanseras på marknaden utan något förbehåll. 1 styck förpackning med förfylld injektionspenna a 300 respektive 500 mikrogram finns tillgängliga att beställa. Övriga förpackningar är det oviss leverans på i skrivande stund.

Källa: Läkemedelsverket.se och Apoteket AB

UW8D