5 december 2018

Hydroklortiazid är fortsatt rekommenderat trots varningar för hudcancer

Hydroklortiazid är fortsatt rekommenderat när det är medicinskt motiverat trots risken för icke melanom hudcancer vid längre tids användning. Känd riskfaktor är den kumulativa solexpositionen.
Ovanlig cancerform (skivepitelcancer och basalcellscancer) med mycket god prognos.

Viktigt att använda potent solskydd, spf 50 på läppar och ansikte för patienter som arbetar utomhus + allmänna solråd.

 

5RJW