6 maj 2021

Melatonin

TLV har beslutat att Melatonin AGB ska subventioneras för barn från 6 år till och med 17 år med adhd och sömnproblem där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga. Företaget som marknadsför Melatonin AGB har endast ansökt om att läkemedlet ska subventioneras för denna patientgrupp och TLV kan enbart fatta beslut för det användningsområde företaget ansökt om. Därför gäller subventionen endast denna patientgrupp.

Melatonin AGB gick den 1 mars över från att vara lagerberedning till att bli ett registrerat läkemedel. Det ingår nu i läkemedelsförmånen med begränsningen: subventioneras endast för insomni hos barn och ungdomar 6 år till och med 17 år och med adhd där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga. Det behövs ett nytt recept för att patienten ska kunna hämta ut det registrerade läkemedlet Melatonin AGB.

(Lagerberedningen Melatonin AGB med rikslicens kan säljas inom läkemedelsförmån fram till den 23 maj om produkten finns att tillgå, men troligtvis är den redan slut på de flesta apotek.)

Melatonin AGB är ej subventionerat till vuxna över 18 år. Ej heller till barn 6 år till och med 17 år som inte har en adhd-diagnos. För dessa patienter måste förskrivaren kryssa i NEJ-rutan under "villkor uppfyllda" vid receptförskrivning. Det finns inte något undantag för regeln om begränsad subvention!

Det finns numera flera läkemedel i tablettform innehållande melatonin på marknaden. Alla övriga melatoninpreparat är utan subvention och den vanligaste indikationen de är godkända för är jetlag. Depottabletterna Circadin och Mecastrin har dock inte jetlag som indikation, utan istället insomni +55 år. Så ser det ut just i denna stund. Det finns flera ansökningar inne hos TLV för andra melatoninprodukter: som tablett, depåtablett och orala lösningar, så förändringar kan väntas ske, både vad gäller priser och förmån (för utvalda grupper).

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket TLV subventionerar melatonin till barn och ungdomar med adhd

M18R