21 december 2018

Ny läkemedelspåse

Enligt önskemål från sjuksköterskor på sjukhus har en ny läkemedelspåse tagits fram - följ länk för att läsa mer

ZBGW