10 oktober 2022

Rekommendation av cytisin (Tabex®) som alternativ läkemedelsbehandling till vareniklin (CHAMPIX®) vid rökstopp

88SQ