22 augusti 2019

Restnotering gällande Mianserin Mylan, filmdragerad tablett

 

PRODUKT                   FRÅN OCH MED       PRELIMINÄRT  ÅTER
                                                                           I LAGER

MIANSERIN TAB         2019-08-09                 2019-10-25
10 MG 90BL

MIANSERIN TAB         2019-04-29                 2019-09-13
10MG 250BT

MIANSERIN TAB          2019-08-09                 2019-09-27
60MG 30BL

MIANSERIN TAB          2019-08-30                 2019-09-27
30MG 100BL

För uppdaterad status om när produkten åter kan finnas i lager samt alternativ behandling hänvisas till Läkemedelsverkets restnoteringslista https://lakemedelsverket.se/OVRIGA-SIDOR/Restnoteringar/ där information kontinuerligt uppdateras.

Vid frågor, kontakta medicinsk information Mylan
tel: 08-630 19 00.


Björn Lundahl
Informationsläkare Läkemedelskommittén

2JHJ