23 november 2020

Restsituation för Salazopyrin® EN och Salazopyrin alla doser alla förpackningar

På grund av ett problem relaterat till tillverkningsprocessen har leveranser av Salazopyrin EN och Salazopyrin försenats. Salazopyrin EN 500 mg förväntas finnas på apotek den 18 december 2020 medan Salazopyrin 500 mg förväntas först den 15 januari 2021.

Pfizer informerar även om risk för fortsatta leveransproblem.

Björn Lundahl
Informationsläkare

BVGU