14 april 2022

Restsituation Fragmin 5000IE och 2500IE

Sidan uppdaterad 220824

Pfizer har inkommit med information om bristande tillgång på Fragmin 5000IE och 2500IE för kommande månader. 

Mer information finns att läsa i Meddelandeblad 1 2022

Bristsituation för Fragmin 5000IE:

 Storlek Förp.typ Varu-nummer Lagerstatus

2 x 0,2
milliliter  

Injektionsvätska,
lösning i förfylld
spruta                 

379495 Mycket begränsad tillgång             
5 x 0,2
milliliter
Injektionsvätska,
lösning i förfylld
spruta
482149 Ej tillgänglig
10 x 0,2
milliliter
Injektionsvätska,
lösning i förfylld
spruta
420497 Ej tillgänglig
25 x 0,2
milliliter
Injektionsvätska,
lösning i förfylld
spruta
001029 Begränsad tillgång
100 x 0,2
milliliter 
Injektionsvätska,
lösning i förfylld
spruta
395947 Tillgänglig


Bristsituation för Fragmin 2500IE 10-pack:

Storlek Förp.typ Varu-
nummer
Lagerstatus
10 x 0,2
milliliter
Injektionsvätska,
lösning i förfylld
spruta
420471 Ej tillgänglig

 

Björn Lundahl
Informationsläkare Läkemedelskommittén  

Sara Hed
Informationsapotekare Läkemedelskommitén

X74B