17 oktober 2022

Restsituation GLP-1-analoger

Trulicity (dulaglutid) har enligt tillverkaren haft högre efterfrågan än väntat globalt. I dagsläget råder ingen restsituation för Trulicity, men företaget har gått ut med en uppmaning att pausa uppstart av nya patienter på Trulicity för att minska risken för att befintliga patienter ska behöva göra uppehåll i sin behandling. Företaget kommer att utöka sin tillverkningskapacitet framöver, och kommer då att meddela när de ser att tillgängligheten har stabiliserats. Den potentiella bristsituationen beror alltså på ökad efterfrågan och inte några kvalitetsrelaterade eller regulatoriska problem.

Ozempic 0,5 mg (semaglutid) är restnoterad och beräknas preliminärt åter i början av november. Företaget uppger att restsituationen beror på ökad efterfrågan och ser att det kan uppstå tillfälliga restsituationer för både 0,5 mg och 1 mg under resten av året.

Det finns inget självklart alternativ att byta till, men det går att ordinera Ozempic 0,25 mg x 2. Risken är dock att även Ozempic 0,25 mg drabbas av en restsituation.

Det finns även tablett Rybelsus som också innehåller semaglutid. Observera daglig dosering samt särskilda anvisningar vid administrering.

Aktuell information om restsituationer finns i excelfil som regelbundet uppdateras av Läkemedelsverket.

 

MWN4