2 juli 2019

Skypeföreläsningar hösten 2019


Läkemedelskommitténs skypeföreläsningar hösten 2019:

•  6/9       -     Bedömning av tandstatus, risk för käkbensnekros 
                       vid osteoporosbehandling?

•  6/11     -     Svårt att svälja tabletter?

•  18/11   -     Melatonin

•  11/12   -     Ny rutin för NOAK i primärvården

Samtliga tillfällen kl. 12.15 - 12.45. Skypelänk skickas till verksamhetschefer och medicinskt ansvarig läkare inför varje möte.

Vid frågor kontakta informationsapotekare Maria Nordqvist Skyddad adress

WJDM