23 september 2022

Tillfällig nedsatt tillgänglighet för Trulicity

På grund av en högre efterfrågan än förväntat i många länder kan tillgängligheten av Trulicity bli påverkad.

I nuläget finns ingen restsituation men för att säkerställa att befintliga patienter inte behöver göra uppehåll i sin behandling rekommenderas att inte starta nya patienter på Trulicity.

Företaget Lilly arbetar med att öka tillgängligheten och informerar så snart situationen har stabiliserats.

MRMA