Aktuellt Smittskydd och vårdhygien

 • 18 juni 13:32

  Kikhosta fortsätter att öka kraftigt

  Statistik från Folkhälsomyndigheten visar att kikhosta fortsätter att öka kraftigt i Sverige efter en tidig säsongsstart. Nivåerna närmar sig nu de höga nivåer som sågs i Sverige 2014 och 2016, då dödsfall förekom bland spädbarn.

 • 18 juni 10:18

  Rekommendation för handläggning av halsfluss

  Med anledning av den höga förekomsten av invasiva grupp A-streptokocker (iGAS) i Sverige under 2023-2024 kompletterar nu Folkhälsomyndigheten, i samråd med Läkemedelsverket, rekommendationerna för handläggning av halsfluss (faryngotonsillit) i öppenvård.

 • 27 maj 09:40

  Kikhosta ökar i Sverige

  Folkhälsomyndigheten har idag publicerat en nyhet om den fortsatta ökningen av antalet fall med kikhosta i Sverige.

  I Sörmland i år har det hittills rapporterats 3 fall, jämfört med 0 fall 2021-2023.

 • 16 maj 14:50

  SmittNytt 2 2024

 • 17 april 13:52

  Kikhosta ökar i Europa och Sverige

  Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) rapporterar en ökning av kikhosta i flera länder i Europa, vilket har fortsatt in i april, och påminner om vikten av vaccination och uppmärksamhet på symptom på kikhosta särskilt bland små barn.

 • 11 april 10:24

  Handhygiendagen 5 maj

 • 9 april 10:28

  Smitta i förskolan

  Folkhälsomyndigheten har publicerat en uppdaterad version av vägledningen - Smitta i förskolan

 • 22 mars 10:47

  Ökad uppmärksamhet på mässling

  Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling. Den som smittas kan bli allvarligt sjuk. Mässling är mycket smittsamt, och även om fallen i Sverige är få förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor och sedan smittar vidare på hemorten. Därför är det viktigt att vården har en ökad uppmärksamhet på misstänkta mässlingsfall.

 • 1 mars 12:17

  SmittNytt 1 2024

 • 1 mars 12:00

  Vårens rekommendationer för vaccination mot covid-19

  Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024.

Föregående