27 maj 2024

Kikhosta ökar i Sverige

Folkhälsomyndigheten har idag publicerat en nyhet om den fortsatta ökningen av antalet fall med kikhosta i Sverige.

I Sörmland i år har det hittills rapporterats 3 fall, jämfört med 0 fall 2021-2023.

Hittills i år har 241 fall rapporterats i Sverige, varav 28 fall var barn under ett år. Även i flera europeiska länder ses en kraftigt ökad förekomst av kikhosta och flera dödsfall bland spädbarn har rapporterats i Europa. Antalet fall av kikhosta brukar vara som högst under sommaren och hösten. En fortsatt ökning av antalet fall förväntas därför de närmaste månaderna.

Det är viktigt med snabb behandling vid misstanke om kikhosta hos spädbarn. Även gravida och familjemedlemmar med långvarig hosta bör provtas och behandlas om de har kikhosta för att minska risken för smitta till det nyfödda barnet.

Vaccination under graviditet ger ett bra skydd till spädbarnen redan från att de föds. Skyddet fylls sedan på vid vaccination av barnet vid tre månaders ålder. Man bör också undvika att spädbarn träffar personer som har hosta eller snuva utanför familjen.

> Kikhosta ökar i Sverige (Folkhälsomyndigheten)

> Kikhosta

1DGW