9 april 2024

Smitta i förskolan

Folkhälsomyndigheten har publicerat en uppdaterad version av vägledningen - Smitta i förskolan

Den primära målgruppen för vägledningen är huvudmän och personal i förskolan och ska vara ett stöd i arbetet för en friskare förskola. Syftet med vägledningen är att minska risken för smittspridning, främja såväl barnens som personalens hälsa och bidra till att barn kan delta i den pedagogiska verksamheten i så hög utsträckning som möjligt.

> Smitta i förskolan (Folkhälsomyndigheten)

> Nyhetstext - Vägledning till förskolan för att minska risken för smittspridning (Folkhälsomyndigheten)

GED5