1 mars 2024

Vårens rekommendationer för vaccination mot covid-19

Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024.

Under våren 2024 rekommenderas vissa grupper en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19. Rekommendationen gäller från 1 mars, men huvudsakligen kommer vaccin att erbjudas via vårdcentralerna under april månad.

En vårdos i april 2024 rekommenderas till följande grupper:

  • Alla personer som är 80 år eller äldre.
  • Alla personer som är 65 år eller äldre som har dagliga omsorgsinsatser från hemtjänst, hemsjukvård eller motsvarande.

Det ska ha gått minst tre månader sedan man tog sin senaste dos innan man vaccinerar sig med en vårdos.

Om den som nu rekommenderas en vårdos har vaccinerat sig under hösten 2023 och dessutom fått bekräftat att de haft covid-19 efter den 1 oktober kan man avstå från en vårdos.

Grupper som inte rekommenderas vaccination

Övriga personer som är 65-79 år samt vuxna personer med riskfaktorer för svår sjukdom kommer att erbjudas covid-19-vaccin under hösten 2024.

Det finns i normala fall inga hinder för att ge en vårdos även till personer som inte ingår i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, men i dessa fall krävs då en läkarordination.

> Nyhetstext på samverkanswebben

> Nyhetstext - Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024 (Folkhälsomyndigheten)

> Vaccination mot covid-19

ZTYK