13 mars 2024

Brukarrevision av Sörmlands psykiatriska akutteam

Just nu erbjuds personer som sökt akut psykiatrisk vård i Sörmland att tycka till om sin upplevelse av vården. Intervjuerna är en del i ett pågående projekt i Region Sörmland runt akutpsykiatrin och den vård som ges utanför sjukhus.

I denna del intervjuas patienter som träffat något av de psykiatriska akutteamen i Sörmland. Teamen är mobila och gör hembesök vid akuta psykiatriska tillstånd. De finns i Nyköping, Katrineholm och Eskilstuna och täcker in hela länet.

En brukarledd brukarrevision
Intervjuerna leds och samordnas av personer med egen erfarenhet av psykisk hälsa, i samarbete och dialog med verksamheten. Metoden är en så kallad brukarledd brukarrevision och i detta projekt samarbetar Region Sörmland med brukarorganisationen Verdandi.

Intervjuerna sker via telefon eller videosamtal, och alla svar är anonyma.

- Syftet är att ge patienterna en röst och att använda resultatet till att utveckla vården så att den blir så bra som möjligt. Att intervjuerna genomförs av personer med egen erfarenhet inom psykisk hälsa hoppas vi kan underlätta och bidra till en ökad förståelse för denna patientgrupp, säger Maria Ulvenhag och Andreas Dahlström, projektledare, länsgemensamt regionalt stöd i Sörmland.

För mer information om projektet kontakta:
Maria Ulvenhag, projektledare,
Maria.Ulvenhag@regionsormland.se

Andreas Dahlström, projektledare, Andreas.Dahlstrom@regionsormland.se

Information på 1177.se om hur intervjuerna går till:
"Tyck till om din psykiatriska vård i Sörmland"

För mer information om intervjuerna:
Verdandi (Karin och Lasse) 076-112 58 85

2GU7