Malin Enarsson.

Smittskyddsläkare Malin Enarsson.

16 februari 2024

Mässling sprider sig i Europa – var uppmärksam på tecken och symtom

Under 2023 och 2024 har flera europeiska länder, bland annat Storbritannien, informerat om ökande spridning av mässling. Mässling är mycket smittsamt, även om fallen i Sverige är få förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor och sedan smittar vidare.

– Det är viktigt att vi alla är uppmärksamma på tecken och symtom som kan tyda på mässling hos personer som söker vård. Om det finns minsta misstanke om mässling ska vårdpersonal direkt kontakta infektionsjouren på telefon 016-10 52 22 för diskussion om fortsatt handläggning. Om mässling konstateras är behandlande läkare ansvarig för att smittspårning utförs och eventuell postexpositionsprofylax ges till exponerade individer, säger smittskyddsläkare Malin Enarsson.

Det finns ett mycket effektivt vaccin mot mässling som kallas MPR-vaccin och som även skyddar mot påssjuka och röda hund. Samtliga barn i Sverige erbjuds vaccination genom det allmänna vaccinationsprogrammet; en dos vid 18 månaders ålder och en dos i årskurs 1 eller 2.

Folkhälsomyndighetens rekommendation

Folkhälsomyndigheten rekommenderar liksom tidigare att barn över 9 månaders ålder erbjuds MPR-vaccination inför utlandsresor som innebär en ökad smittrisk. Vid särskilt hög smittrisk kan MPR-vaccin ges redan från 6 månaders ålder. Folkhälsomyndigheten rekommenderar också att vuxna som inte har haft sjukdomen eller vaccinerat sig med två doser vaccinerar sig, särskilt inför en utlandsresa. Det behövs ingen påfyllnadsdos efter den andra dosen även om det har gått lång tid sedan vaccination.

Vuxna som inte har haft mässling, är ovaccinerade eller bara tagit en dos vaccin hänvisas till vårdcentral eller vaccinationsmottagning för vaccination mot mässling. Föräldrar som inför resa önskar vaccinera sina barn tidigare än vad vaccinationsprogrammet erbjuder hänvisas till BVC.

– Det är också viktigt att alla medarbetare inom vården har kännedom om sitt immunstatus mot mässling och att de som inte är fullvaccinerade med två doser eller har haft mässlingen vaccinerar sig. Prata med din chef om du behöver vaccinera dig, säger Malin Enarsson.

RCND