Medarbetare från kirurgimottagningen, endoskopimottagningen och urologimottagningen på Nyköpings lasarett.

Medarbetare från kirurgimottagningen, endoskopimottagningen och urologimottagningen på Nyköpings lasarett.

30 januari 2024

Patientsäkerheten i fokus när mottagningar flyttar ihop

Nu samlokaliseras urologimottagningen, endoskopimottagningen och kirurgimottagningen för att skapa en mer sammanhållen och effektiv vårdkedja.

– Det känns jättebra att vi äntligen är inflyttade och klara! Våra nya lokaler är fina och fräscha, det är en stor skillnad mot tidigare. Vi får också en ny, uppgraderad operationssal, ett eget sköljrum och ett nytt förberedelserum vilket bidrar till en bättre arbetsmiljö. Men det bästa med flytten är ändå att vi kommer närmare varandra, säger Malin Löjtzen, undersköterska vid kliniken för kirurgi och urologi och flyttgeneral för flytten av mottagningarna.

Centralisering en del av nya Nyköpings lasarett

– Att samlokalisera våra mottagningar är ett steg för oss att skapa ett mer enhetligt och effektivt vårdflöde. Närheten till operationsavdelning samt intensivvård ökar patientsäkerheten. Möjligheten att träffa samma läkare skapar en starkare kontinuitet i vården och ger patienterna en ökad trygghet, säger Annika Franzén, vårdenhetschef vid kliniken för kirurgi och urologi på Nyköpings lasarett.

Från och med 30 januari tar mottagningarna emot patienter i nyrenoverade lokaler centralt placerade på Nyköpings lasarett.

– Huvudsyftet med samlokaliseringen är att öka patientsäkerheten. Personalen behöver inte längre springa över hela sjukhuset för att göra en extra undersökning. Genom att samla våra kompetenser skapas även en ökad möjlighet till att kunna rotera mellan mottagningarna. Det är bra både för personalen och inte minst för våra patienter, fortsätter Annika.

Flera verksamheter flyttar in under första delen av 2024

  • Akutmottagningen flyttar till plan 1 i nya vårdbyggnaden (N54) i slutet av februari.
  • Intensivvårdsavdelningen flyttar till plan 3 i anslutande byggnad (N3) i mitten av mars.
MC8Y