Distansarbete - Region Sörmland

Här finns stöd till dig som distansarbetar. Extern OWA är webmail.

Inloggning

> Web Access  (med regionens dator)

> Web Access  (med annan dator)

> Extern OWA

Instruktioner

Hämta och aktivera PointSharp-app

Web Access med regionens dator

Web Access med annan dator 

Extern OWA

Speciella instruktioner

Felsökning

Installationer

Support

Servicedesk IT:  016-10 53 50

Knappval 1:  Vårdsystem

Knappval 2:  IT och telefoni 

Öppettider:  Helgfri måndag - fredag 07.00-17.00

Innehållsansvarig: Sonja Andersson
Uppdaterat: 24 januari 2024
ZQQA