Stärkt suicidpreventivt arbete i ekonomiskt osäkra tider

Region Sörmland bjuder tillsammans med länets 9 kommuner in till ett webbinarium på temat ekonomisk utsatthet kopplat till psykisk ohälsa och suicid.

Anders Håkansson, professor i beroendemedicin

Föreläsningen handlar om vad forskningen har visat om samband mellan överskuldsättning och kroppslig och psykisk sjukdom, och vilken roll överskuldsättning har i suicid och suicidnära beteende. Anders kommer också att presentera hur olika huvudmän bättre kan samverka för att tidigt upptäcka överskuldsättning och tidigt stödja de drabbade. I detta ingår också hur man kan screena för ekonomisk utsatthet.

Sebastian Hökby, doktorand och statistiker

Föreläsaren introducerar ett brett perspektiv på suicidrisk i ekonomiskt utsatta situationer. Vad kan man, i termer av suicidtal, exempelvis förvänta sig av en lågkonjunktur eller ökad skuldsatthet? Vilka kopplingar mellan ekonomi och suicidtal finns, och hur kan man förklara dem? Statistiken inbegriper Sveriges myndigheters data över suicid och olika socioekonomiska mått.

Anmälan

Anmäl dig senast 2 september här.

Kontaktpersoner

elisabeth.bjork.andersson@regionsormland.se

sabrin.granath@regionsormland.se

Information

Webbinariet är kostnadsfritt.

Datum & tid

10 september 2024, klockan 9.30–12

Plats

Digitalt

Datum:

Tisdag 10 september 2024

Tid:

09:30

10 september
ZM46