16 april 2019

Förskriv Ezetimib istället för Ezetrol

Förskriv Ezetimib istället för Ezetrol då Ezetrol inte längre ingår i förmånssystemet och därmed inte heller är utbytbart på apoteket.

Uppdatera gärna sidan 33 i din Reklistan 2019 (nätversionen är uppdaterad).

Enligt uppdrag från Stefan Pettersson,
Expertgrupp Hjärt-/kärlsjukdomar

6R8S