22 mars 2024

Ökad uppmärksamhet på mässling

Flera länder i Europa varnar för pågående utbrott av mässling. Den som smittas kan bli allvarligt sjuk. Mässling är mycket smittsamt, och även om fallen i Sverige är få förekommer det att ovaccinerade blir smittade på utlandsresor och sedan smittar vidare på hemorten. Därför är det viktigt att vården har en ökad uppmärksamhet på misstänkta mässlingsfall.

Just nu ses ett ökande antal fall av mässling i Europa och världen. Många länder har tyvärr fått en sämre vaccinationstäckning mot mässling bland barn under pandemin. Den absoluta majoriteten av mässlingsfallen i Europa ses i Rumänien men även Storbritannien har ett ökande antal fall. Majoriteten av fallen är barn och dödsfall har förekommit.

Även i Sverige har vi sett ett antal mässlingsfall sista året. Det rör sig ofta om ovaccinerade barn som varit på resa i länder där mässling är vanligare. Ofta kan barnen ha varit runt i sjukvården både en och flera gånger innan diagnos ställts, vilket riskerar att känsliga personer utan skydd mot mässling exponerats för smitta. Det leder till ett resurskrävande arbete för sjukvården, ofta jourtid, då smittspårning och ställningstagande till postexpostionsprofylax behöver göras omgående.

Vid eventuell misstanke på mässling är både snabb isolering och akut provtagning för att säkerställa ev. diagnos viktigt. Kontakta infektionsjour tfn 016-10 52 22 omgående för vidare handläggning. Även Smittskyddsenheten ska kontaktas, tfn 016-10 35 85, knappval 1 (jourtid nås Smittskyddsläkaren via infektionsjouren).

> Mässling

> Vaccination mot mässling

SX1X