22 november 2023

Antibiotika räddar liv – använd den rätt!

Den 18:e november inleds den internationella antibiotikaveckan (World Antimicrobial Resistance Awareness Week) och temat för året är ”Tillsammans förhindrar vi antimikrobiell resistens”. Antibiotika är ett av världens viktigaste läkemedel och räddar tusentals liv varje dag. Men överanvändning av antibiotika har fått resistenta bakterier att sprida sig snabbt i världen och beskrivs av många som ett av vår tids största hälsohot.

- Det handlar om att vi bara ska ge antibiotika när det verkligen behövs, att ge rätt preparat, i rätt dos och rätt behandlingslängd. På så sätt kan vi tillsammans hjälpas åt att motverka resistensutveckling, undvika onödiga biverkningar för patienten och minska kostnaderna i sjukvården, säger Ann-Marie Olofsson, Överläkare på Infektionskliniken i Region Sörmland

Ju mer antibiotika vi använder, desto snabbare ökar resistensen. Modern sjukvård såsom t.ex. cancerbehandlingar, protesoperationer och vård av för tidigt födda barn förutsätter att det finns effektiv antibiotika. Förekomsten av resistenta bakterier ökar globalt och numera även i Sverige.

Strama-nätverket och stöd i arbetet med att skydda antibiotikan

Genom det riksövergripande nätverket Strama arbetar Region Sörmland med hur vi, på både nationell och regional nivå, kan bidra till att bromsa spridningen av resistenta bakterier.

Bland annat finns stöd och verktyg framtagna för dig som jobbar i Hälso- och sjukvården:

  • Strama Nationell – en app med behandlingsrekommendationer för antibiotika på sjukhus och i primärvård.
  • Regnbågsbroschyren behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård.
  • På regional nivå finns också antibiotikaronder som numera hålls på en majoritet av slutenvårdsklinikerna i Sörmland.

- Tillsammans kan vi inom vården hjälpa till genom att inte använda antibiotika i onödan, följa basala hygienrutiner för att motverka smittspridning samt förebygga vårdrelaterade infektioner. Och genom att sprida kunskapen vidare, säger Ann-Marie Olofsson, överläkare på Infektionskliniken och involverad i Strama-arbetet i Sörmland.

Mer information

1CRM