Sara Wallin

Sara Wallin, vikarierande biobanksamordnare.

16 maj 2024

Biobankslagens krav på information till patienter

Våra patienter måste enligt lag få information om att prover kan komma att sparas i en biobank. Centrum för klinisk forskning erbjuder utbildning om informationskravet.

Den nya biobankslagen trädde i kraft den 1 juli 2023 och ställer andra krav på oss som vårdgivare när det gäller att informera patienten. Den som lämnar prover ska få information om:

• Avsikten med att samla in och bevara prov
• Provsamlingens ändamål och vad prov får användas till
• Vilka ändamål som är tillåtna enligt biobankslagen
• Rätten att begränsa vad ett bevarat prov får användas till eller besluta att provet ska förstöras

Den här informationen kan med fördel ges skriftligen innan provtagning, till exempel i en kallelse.

– Lagen är väldigt tydlig med att patienten ska veta, och kunna ta ställning till, att prover kan komma att sparas. Vi ser att det ibland finns brister i den här informationen och kommer gärna ut till verksamheterna för att berätta mer om biobankslagen, säger Sara Wallin, vikarierande biobanksamordnare vid Centrum för klinisk forskning.

Vill du och din verksamhet veta mer om vilka krav lagen ställer på er och hur ni kan informera? Kontakta biobanksamordnarna via mejl eller på telefon 073-073 33 96.

Lär dig mer om vår biobank i nytt poddavsnitt

Vill du veta mer om biobanken, hur vävnadsprover sparas och vilka arbetsuppgifter en biobanksamordnare har? Lyssna på avsnittet med Sara Wallin i vår podd "Välkommen till Region Sörmland"

XHAC