1 december 2023

Ökad vårdkvalitet när ny vårdbyggnad tas i drift på Nyköpings lasarett

Steriltekniska enheten och operationsverksamheten är de första verksamheterna att flytta in i den nya vårdbyggnaden på Nyköpings lasarett.

- Vi har haft stort patientfokus när vi utformade de nya lokalerna. Vi vill kunna skapa en så trygg och behaglig miljö som möjligt för våra patienter. Det är viktigt för oss att de mår bra och känner sig trygga med att vi gör allt för att hjälpa dem, säger Claes Ahlén, anestesisjuksköterska på anestesikliniken, Nyköpings lasarett.

Operationsverksamhetens nya lokaler är anpassade för den högteknologiska arbetsmiljön som de jobbar i idag. Målen är att underlätta det dagliga arbetet, effektivisera patientflöden och förbättra patienternas upplevelse. Detsamma gäller steriltekniska enhetens nya lokaler.

- Våra nya lokaler är mycket större än de vi har arbetat i tidigare. Vi får ny modern utrustning som medför positiva förändringar för hela personalen och sättet vi arbetar. För första gången så finns vi i lokaler som är anpassade för just vår verksamhet och det känns fantastiskt, säger Lena Christoffersen, sektionsledare på anestesikliniken, Nyköpings lasarett.

Flera verksamheter flyttar in

  • Urologimottagningen, kirurgimottagningen och endoskopimottagningen flyttar till plan 2 i anslutande byggnad.
  • Akutmottagningen flyttar till plan 1 i nya vårdbyggnaden.
  • Intensivvårdsavdelningen flyttar till plan x i anslutande byggnad.

Se tidplan för alla flyttar som kommer ske till nya vårdbyggnaden och anslutande byggnad 

C7ND